تولید کننده وان پرورش ماهی

تولید کننده وان پرورش ماهی اصفهان با کیفیت مرغوب

وان پرورش ماهی از نظر اندازه، جنس و شکل تنوع زیادی دارد. بسته به تعداد و اندازه ی ماهیانی که قرار است در وان پرورش داده شوند، اندازه ی آن انتخاب می شود. جنس این

بیشتر بخوانید
Call Now Button